Archiwa kategorii: Słownik

Wszystkie wyrazy z tekstów zamieszczonych na blogu

Y

you  /juː/  -  ty

your  /jɔːr/  -  twój, wasz, swój

years  /jɪər/  -  rok

yourself  /jɔːˈself/  -  się, sobie, sobą

A

and  /ænd/  -  i

again  /əˈɡen/  -  znowu, ponownie

anything  /ˈeniθɪŋ/  -   coś, nic (= z przeczeniem)

at  /æt/  -  na, w, przy

as /æz/  -  tak … jak, tyle .. co

all  /ɔːl/  -  wszyscy

anyone  /ˈeniwʌn/  -  ktoś, nikt (= z przeczeniem)

B

birds  /bɜːds/  -  ptak

at the birds  -  na ptaki

by  /baɪ/  -  przez

but  /bʌt/  -  ale

broken  /ˈbrəʊkən/  -  rozbite, złamane

beautiful  /ˈbjuːtɪfəl/  -  piękny, piękna

bifore   /bɪˈfɔːr/  -  przed

back /bæk/  -  z powrotem

because  /bɪˈkɒz, bɪˈkəz/  -  bo, ponieważ

ball  /bɔːl/  -  bal

brithday  /ˈbɜːθdeɪ/  -  urodziny