Archiwa kategorii: Litera B

B

birds  /bɜːds/  -  ptak

at the birds  -  na ptaki

by  /baɪ/  -  przez

but  /bʌt/  -  ale

broken  /ˈbrəʊkən/  -  rozbite, złamane

beautiful  /ˈbjuːtɪfəl/  -  piękny, piękna

bifore   /bɪˈfɔːr/  -  przed

back /bæk/  -  z powrotem

because  /bɪˈkɒz, bɪˈkəz/  -  bo, ponieważ

ball  /bɔːl/  -  bal

brithday  /ˈbɜːθdeɪ/  -  urodziny