Archiwa kategorii: Litera C

C

chapter    /ˈtʃæptər/  – rozdział

can  /kæn/  -  umieć, potrafić, móc

cannot  /ˈkænɒt/  -  nie móc

crossbow  /ˈkrɒs.bəʊ/  -  kusza

catch  /kætʃ/  -  łapać

came  /keɪm/  -  past of come

crown  /kraʊn/  -  korona

creature  /ˈkriːtʃər/  -  stworzenie

cried  /kraɪ/  -  płakała

cap  /kæp/  -  czapka

cast  /kɑːst/  -  rzucać

choose  /tʃuːz/  -  wybierać