Archiwa kategorii: Litera E

E

everyone  /ˈevriwʌn/  -  wszyscy, każdy

every  /ˈevri/  -  każdy

enjoyed  /ɪnˈdʒɔɪ/  -  lubić, czerpać przyjemność

eyes  /aɪs/  -  oczy

everything  /ˈevriθɪŋ/  -  wszystko

eighteen  /ˌeɪˈtiːn/  -  osiemnaście