Archiwa kategorii: Litera F

F

faraway  /ˌfɑːrəˈweɪ/  -  odległy, daleki

father  /ˈfɑːðər/  -  ojciec

forgotten  /fəˈɡɒtən/  -  zapomnieli

feel  /fiːl/  -  czuć, odczuwać

fly  /flaɪ/  -  latać, lecieć

free  /friː/  -  wolny

find  /faɪnd/  -  znaleźć

forest  – las

felt  -  poczuć

for  /fɔːr/  -  dla

flew  /fluː/  -  past of fly

from  -  z

first  /ˈfɜːst/  -  pierwszy