Archiwa kategorii: Litera H

H

his  /hɪz/  -  jego, swój

he  /hiː/  -  on

had  /hæd/  -  past of have

how  /haʊ/  -  jak

happy  /ˈhæpi/  -  szczęśliwy

him  /hɪm/  -  go, jego

for him  -  dla niego

heart  /hɑːt/  -  serce

hunting cap  – czapka myśliwska

hunting  /ˈhʌntɪŋ/  -  polowanie, mysliwstwo

head  /hed/  -  głowa

here  /hɪər/  -  tu, tutaj

have  /hæv/  -  mieć

hands  /hænds/  -  dłonie

happened  /ˈhæpən/  -  zdarzyć się

himself  /hɪmˈself/  -  się, sobie, siebie, sobą

having  -  mający