Archiwa kategorii: Litera I

I

in /ɪn/   – w  

is   /ɪz/  -  jest

if  /ɪf/  -  jeśli, jeżeli, jak

into  /ˈɪntə, ˈɪntu/  -  dl

/aɪ/  -  ja

important  /ɪmˈpɔːtənt/  -  ważny

invite  /ɪnˈvaɪt/  – zapraszać