Archiwa kategorii: Litera M

M

must  /mʌst/  -  musieć

me /miː/  -  mi, mnie, mną

make   /meɪk/  -  robić, wykonywać, przygotowywać

maybe  /ˈmeɪbi/  -  (być) może

minute  /ˈmɪnɪt/  -  minuta

magic  /ˈmædʒɪk/  -  czary, magia

mother  /ˈmʌðər/  -  matka

marry  /ˈmæri/  -  żenić się