Archiwa kategorii: Litera O

O

one   /wʌn/  – jeden

once   /wʌns/   – kiedyś

or  /ɔːr/  -  czy, lub, albo

outside  /ˌaʊtˈsaɪd/  -  na zewnątrz

on  /ɒn/  -  na

only  /ˈəʊnli/  -  tylko, zaledwie

open  /ˈəʊpən/  -  otwarty

owl  /aʊl/  -  sowa

off  /ɒf/  -  od

old  /əʊld/  -  stary

other  /ˈʌðər/  -  inny