Archiwa kategorii: Litera P

P

prince   /prɪns/  – książe, królewicz

palace  /ˈpælɪs/  -  pałac

in the palace  -  w pałacu

put  /pʊt/  -  kłaść coś gdzieś , umieszczać coś gdzieś , wkładać coś gdzieś

princess  /prɪnˈses/  -  księżniczka, królewna

people  /ˈpiːpl/  -  ludzie

powerful  /ˈpaʊəfəl/  -  wpływowy, potężny