Archiwa kategorii: Litera R

R

room  /ruːm, rʊm/  -  pokój

in his room  -  w swoim pokoju

rabbit  /ˈræbɪt/  -  królik

returned  /rɪˈtɜːn/  -  zwrócony