Archiwa kategorii: Litera S

S

swan  /swɒn/   – łabędź

since  /sɪns/  -  od (czasu). od tego czasu

smile  /smaɪl/  -  uśmiechać się

sing  /sɪŋ/  -  śpiewać

so  /səʊ/  -  więc

servant  /ˈsɜːvənt/  -  służacy, służąca

his servant  -  jego służący

something  /ˈsʌmθɪŋ/  -  coś

swam  /swæm/  -  pływał, pływałam

sad  /sæd/  -  smutny

sorry  /ˈsɒri/  -  przepraszam

shoot  /ʃuːt/  -  postrzelić, zastrzellić

spell  /spel/  -  zaklęcie, przeliterować

stone  /stəʊn/  -  kamień

speak  /spiːk/  -  rozmawiać, mówić

spoke  /spəʊk/  -  rozmawiałam, rozmawiał

sadder  /sæd/  -  smutny

see  /siː/  -  widzieć, zobaczyć

say  /seɪ/  -  mówić, powiedzieć

soon  /suːn/  -  wkrótce, niedługo

someone  /ˈsʌmwʌn/  -  ktoś

stop  /stɒp/  -  przestawać

said  /sed/  -  powiedziała, powiedział