Archiwa kategorii: Litera T

T

time   /taɪm/   – czas

there  /ðeər/  -  jest, są, były itp

then  /ðen/  -  wtedy

thought    /θɔːt/  -  myślał

trees  /triːs/  -  drzewa

in the trees  -  na drzewach

they  /ðeɪ/  -  oni, one

tried  /traɪ/  -  próbować

telling  /ˈtelɪŋ/  -  wymowny, znaczący

tricks  /trɪka/  -  sztuczki

think  /θɪŋk/  -  myśleć, uważać

that  /ðæt/  -  ten

took  /tʊk/  -  wziął, wzięła

towards  /təˈwɔːdz/  -  w kierunku

trying  /ˈtraɪɪŋ/  -  ciężki, męczący

tell  /tel/  -  powiedzieć

told  /təʊld/  -  powiedział

turned  /tɜːn/  -  obracać, zamieniać

this  /ðɪs/  -  ten

than  /ðæn/  -  niż, od

take  /teɪk/  -  brać, zabierać