Archiwa kategorii: Litera W

W

was  /wɒz/  -  był, była

without  /wɪˈðaʊt/  -  bez

would  /wʊd/

window  /ˈwɪndəʊ/  -  okno

at the window  – przy oknie

walk  /wɔːk/  -  chodzić, spacerować

we  /wiː/  -  my

which  /wɪtʃ/  -  który, jakie

white  /waɪt/  -  biały

wear  /weər/  -  mieć na sobie

were  /wɜr/  -  past of be

why  /waɪ/  -  dlaczego

wings  /wɪŋ/  -  skrzydła

wrong  /rɒŋ/  -  zły, błędny

wife  /waɪf/  – żona

wish  /wɪʃ/  -  życzenie