Archiwa kategorii: Y

Y

you  /juː/  -  ty

your  /jɔːr/  -  twój, wasz, swój

years  /jɪər/  -  rok

yourself  /jɔːˈself/  -  się, sobie, sobą